P.H.K.Prešov-dorast

Lekárske prehliadky MUDr. Baloga !!!

 
4.6.2015 o 7:30 hod
 
Kovalčík
Letkovský
Falat
Andrek
Kaľavský
Duda
Lancoš N.
Macko
 
5.6.2015 o 7:30 hod
 
Špinler
Leško

!!! sledovať oznamy !!!

Nezabudnúť!!!

- do 15.5.2015 zaplatiť poplatky 100€  /máj, jún/
- do 22.5.2015 zaplatiť jednorázový poplatok 20€ 

Vstup do posilňovne je 1€ !!!