P.H.K.Prešov-dorast

Dorast P.H.K.Prešov

Radi uvítame každého nového sponzora, ktorý sa rozhodne buď materiálne, finančne alebo inak podporiť družstvo dorastu P.H.K.Prešov v nasledujúcej sezóne 2014/2015. Sponzorovi zato môžeme ponúknuť voľné reklamné plochy na zimnom štadióne, hokejových dresoch alebo oblečení, poďakovanie na oficiálnej stránke klubu. Ďakujeme!!!